NGS

Sekvenovanie novej generácie (NGS) umožňuje sekvenčnú analýzu génu, viacerých génov (panela), celého exómu alebo dokonca celého genómu v jednom teste.

Genetické panely pre všetky zdravotnícke oblasti
Poskytujeme viac ako 200 panelov navrhnutých na mieru pre všetky zdravotnícke špecializácie, vďaka čomu je vysoko pravdepodobné, že sa nám podarí určiť genetickú diagnózu vášmu pacientovi.

Spoločnosť Unilabs Genetics ponúka 
panely NGS pre všetky zdravotnícke 
špecializácie.

Sekvenovanie celého exómu

Naše sekvenovanie celého exómu (Whole Exome Sequencing, WES) je kombináciou najpokročilejšieho technického riešenia na trhu a klinickej interpretácie a integrácie, ktoré zabezpečujú členovia našich špičkových špecializovaných zdravotníckych tímov.

WES zahŕňa detekciu a analýzu jednonukleotidových variantov (SNP), inzercií/delécií a variácií počtu kópií (CNV).
Pripravujeme...

Sekvenovanie celého exómu

Sekvenovanie celého genómu (Whole Genome Sequencing, WGS) je komplexná metóda na analýzu celého ľudského genómu, ktorá poskytuje zobrazenie genómu s vysokým rozlíšením vďaka pokrytiu každej jednej bázy. Celogenómové sekvenovanie poskytuje komplexné zobrazenie celého genómu.

WGS je schopné detegovať jednonukleotidové varianty, inzercie/delécie, zmeny počtu kópií a veľké štrukturálne varianty. Vďaka najmodernejšej technológii a našej špičkovej klinickej interpretácii budú naše genetické laboratóriá vykonávať sekvenovanie celého genómu rýchlejšie a efektívnejšie ako kedykoľvek predtým.
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021