Neinvazívne prenatálne testovanie

Náš neinvazívny test na fetálnu trizómiu chromozómov 21, 18 a 13, identifikáciu pohlavia plodu a na detekciu aneuploidií pohlavných chromozómov.

Tieto testy sa môžu používať u
všetkých gravidných žien.

Spoločnosť Unilabs Genetics ponúka viacero neinvazívnych prenatálnych testov. Využíva sa pri nich neinvazívna technika, ktorou sa testuje krv matky na prítomnosť trizómie chromozómov 21, 18 a 13 v DNA plodu. Tieto testy zároveň dokážu identifikovať pohlavie a odhaliť zmeny počtu pohlavných chromozómov (monozómia X, XXX, XXY, XYY).
ČO ZISŤUJÚ NAŠE TESTY NIPT?

Naše testy dokážu odhaliť:

 • trizómiu 21 (Downov syndróm)
 • trizómiu 18 (Edwardsov syndróm)
 • trizómiu 13 (Patauov syndróm)
 • pohlavie plodu
 • zmeny počtu pohlavných chromozómov X a Y: Turnerov syndróm (MX), syndróm trojitého X (XXX), Klinefelterov syndróm (XXY), syndróm dvojitého Y (XYY)
KTO BY MAL POUŽÍVAŤ TIETO TESTY?

Tieto testy sa môžu používať u všetkých gravidných žien, ale obzvlášť sa odporúčajú pre:

 • gravidné ženy, ktoré si želajú vykonať skríning na prítomnosť týchto chromozomálnych aneuploidií plodu neinvazívnym postupom
 • gravidné ženy vo veku nad 35 rokov
 • gravidné ženy so zvýšeným rizikom trizómií 21, 18 a 13
 • gravidné ženy s diagnózou trizómie plodu počas predchádzajúcej gravidity
 • gravidné ženy s anamnézou opakovaných samovoľných potratov
 • gravidné ženy, ktoré sa chcú dozvedieť viac o svojom dieťati

Testy sa môžu vykonať aj v týchto prípadoch:

 • viacplodová gravidita (2 plody)*
 • gravidita s darovaním vajíčka (či už ide o vajíčko vlastné alebo cudzie)

*len detekcia trizómií 21, 18 a 13 a identifikácia pohlavia plodu Testy NIPT sa nemôžu vykonávať v prípade gravidít s viac ako dvomi plodmi.

|
© UNILABS SLOVENSKO 2021