Naše zdravotnícke špecializácie

Spoločnosť Unilabs je medzinárodný poskytovateľ integrovaných diagnostických služieb.

Vďaka nášmu širokému diagnostickému záberu poskytujeme svoje služby väčšiemu počtu odborov ako ktorákoľvek iná diagnostická skupina v Európe. Kombináciou špičkového klinického laboratória a odborných znalostí v oblasti digitálnej patológie vám pomáhame poskytovať najlepšiu možnú starostlivosť vašim pacientom – bez ohľadu na to, na akú oblasť sa špecializujete.
Chcete vedieť, čo robíme konkrétne pre vašu zdravotnícku špecializáciu? Zistite to nižšie.

PÔRODNÍCTVO A GYNEKOLÓGIA

Spoločnosť Unilabs poskytuje komplexný rad prediktívnych genetických testov, ako aj diagnostických testov a testov usmerňujúcich rozhodovanie o liečbe.
čítajte ďalej

ONKOLÓGIA

Ponúkame prediktívne genetické testy, ako aj diagnostické testy a testy usmerňujúce rozhodovanie o liečbe sporadických foriem rakoviny.
čítajte ďalej

GENETIKA

Spoločnosť Unilabs poskytuje komplexný rad prediktívnych genetických testov, ako aj diagnostických a farmakogenetických testov.
čítajte ďalej
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021