KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Juvenilný polypózny syndróm
Gén: SMAD4
Juvenilný polypózny syndróm
Gén: BMPR1A
Hereditárny paraganglióm – feochromocytóm
Gén: SDHD
Hereditárny paraganglióm – feochromocytóm
Gén: SDHB
Hereditárny paraganglióm – feochromocytóm
Gén: SDHC
Hereditárna leiomyomatóza a karcinóm obličky
Gén: FH
Hereditárny papilárny renálny karcinóm
Gén: MET
Hereditárny karcinóm prsníka
Gén: PALB2
Hereditárny difúzny karcinóm žalúdka
Gén: CTNNA1
Hereditárny karcinóm prsníka
Gén: ATM
1 2 3 4 5 6 7 76 77 78 79
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021