KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Meduloblastóm
Gén: SUFU
Mnohopočetná endokrinná neoplázia, typ 1
Gén: MEN1
Mastocytóza
Gén: KIT
Malígny melanóm, karcinóm obličiek, predispozícia
Gén: MITF
Lynchov syndróm, typ 8
Gén: EPCAM
Lynchov syndróm, typ 5
Gén: MSH6
Lynchov syndróm, typ 2
Gén: MLH1
Lynchov syndróm, typ 1
Gén: MSH2
Li-Fraumeniho syndróm, typ 2
Gén: CHEK2
Li-Fraumeniho syndróm, typ 1
Gén: TP53
1 2 3 4 5 6 76 77 78 79
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021