KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Retinoblastóm
Gén: RB1
Rezistencia na liečbu na báze 5-fluorouracilu
Gén: DPYD
Proteov syndróm
Gén: AKT1
Proteov syndróm
Gén: PTEN
Nijmegen breakage syndróm
Gén: NBN
Peutzov-Jeghersov syndróm
Gén: STK11
MutYh asociovaná polypóza
Gén: MutYh
Neuroblastóm, predispozícia
Gén: ALK
Neuroblastóm, predispozícia
Gén: KIF1B
Mnohopočetná endokrinná neoplázia, typ 2
Gén: RET
1 2 3 4 5 76 77 78 79
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021