KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Apolipoproteín E
Gén: APOE: Cys112Arg, Arg158Cys
Metabolizmus tiopurínov
Gén: TPMT: 238G>C, 460G>A, 719A>G
Celiakia
Gén: HLA typizácia DQ2 a DQ8
KRAS - najčastejšie patogénne varianty_analýza somatických mutácií
Gén: KRAS: kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146
NRAS - najčastejšie patogénne varianty_analýza somatických mutácií
Gén: NRAS: kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146
ß-fibrinogén
Gén: FGB: -455G>A
Faktor XIII
Gén: F13A1: Val34Leu
Doštičkový glykoproteín GPIIIa
Gén: ITGB3: Leu33Pro
BRAF - najčastejší patogénny variant_analýza somatických mutácií
Gén: BRAF: p.V600E
EGFR - najčastejšie patogénne varianty_analýza somatických mutácií
Gén: EGFR: exóny 18,19, 20 a 21
1 2 3
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021