KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC) - analýza somatických mutácií
Gén: ALK, ROS1, RET, NTRK1/2/3 fúzie, MET ex14 skipping
Metylácia SEPT9 - somatické mutácie - DOSTUPNÉ IBA V SAMOPLATCOVSKOM REŽIME
Gén: SEPT9
Faktor XII
Gén: F12: 46C>T
Inhibítor aktivátora plazminogénu
Gén: PAI1: -675 4G⁄5G
Doštičkový glykoproteín GPIa
Gén: ITGA2: 807C>T
Faktor V (Leiden)
Gén: F5: 1691G>A
Metyléntetrahydrofolátreduktáza (MTHFRI a MTHFRII)
Gén: MTHFR: 677C>T, 1298A>C
Faktor II (Protrombín)
Gén: F2: 20210G>A
Mikrodelécie chromozómu Y
Gén: delécie v AZF oblasti
Spinálna muskulárna atrofia qPCR - DOSTUPNÉ IBA V SAMOPLATCOVSKOM REŽIME
Gén: SMN1: exón 7
1 2 3
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021