KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Autoimúnny lymfoproliferatívny syndróm (ALPS) s opakujúcimi sa vírusovými infekciami
Gén: CASP8
Achromatopsia, typ 2
Gén: CNGA3
Achromatopsia, typ 4
Gén: GNAT2
Analýza somatických mutácií BRCA1/BRCA2
Gén: BRCA2
Analýza somatických mutácií BRCA1/BRCA2
Gén: BRCA1
1 2 3 4 8 9 10 11
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021