KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Syndróm fragilného X chromozómu
Gén: FMR1_MLPA
Uniparentálna dizómia chromozómu 14
Gén: Oblasť 14q32
MLH1 - analýza somatických mutácií
Gén: MLH1: metylácia promótora
Silverov-Russellov syndróm
Gén: Oblasť 11p15.5
Pseudohypoparatyreóza
Gén: GNAS_MLPA
Praderov-Williho syndróm
Gén: Oblasť 15q11.2-13
Beckwithov-Wiedemannov syndróm
Gén: Oblasť 11p15.5
Angelmanov syndróm
Gén: Oblasť 15q11.2-13
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021