KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC) - analýza somatických mutácií
Gén: ALK, ROS1, RET, NTRK1/2/3 fúzie, MET ex14 skipping
MSI - analýza somatických mutácií
Gén: MSI - mikrosatelitová instabilita
EGFR - najčastejšie patogénne varianty_analýza somatických mutácií
Gén: EGFR: exóny 18,19, 20 a 21
KRAS - najčastejšie patogénne varianty_analýza somatických mutácií
Gén: KRAS: kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146
NRAS - najčastejšie patogénne varianty_analýza somatických mutácií
Gén: NRAS: kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146
BRAF - najčastejší patogénny variant_analýza somatických mutácií
Gén: BRAF: p.V600E
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021