KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

MSI - analýza somatických mutácií
Gén: MSI - mikrosatelitová instabilita
KRAS - najčastejšie somatické patogénne varianty
Gén: KRAS: kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146
NRAS - najčastejšie somatické patogénne varianty
Gén: NRAS: kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146
BRAF - najčastejší somatický patogénny variant
Gén: BRAF: p.V600E
EGFR - najčastejšie somatické patogénne varianty
Gén: EGFR: exóny 18,19, 20 a 21
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021