KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Spinocerebellar ataxia type 3, AD (Machado-Joseph)
Gén: ATXN3
Spinocerebellar ataxia type 6, AD
Gén: CACNA1A
Spinocerebellar ataxia type 7, AD
Gén: ATXN7
Silver-Russell syndrome
Gén: UPD7
Spinocerebellar ataxia type 1, AD
Gén: ATXN1
Spinocerebellar ataxia type 2, AD
Gén: ATXN2
Beckwith-Wiedemann syndrome
Gén: UPD11
Kennedy disease
Gén: AR
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021