KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

FISH analýza - Karcinóm vaječníka
Gén: trizómia chromozómu 12
FISH analýza - Ewingov sarkóm
Gén: ERG (21q22)
FISH analýza - Ewingov sarkóm
Gén: EWSR1 (22q12.2)
FISH analýza - Fibromyxoidný sarkóm
Gén: FUS (16p11.2)
FISH analýza - Dobre diferencovaný liposarkóm
Gén: delécia RB1
FISH analýza - Ewingov sarkóm
Gén: t(11;22)(q24;q12) EWSR1-FLI1
FISH analýza - Dermatofibrosarkóm protuberans
Gén: COL1A1 (17q21.33)
FISH analýza - Dermatofibrosarkóm protuberans
Gén: PDGFB (22q13.1)
FISH analýza - Dezmoplastický tumor z malých okrúhlych buniek
Gén: WT1 (11p13)
FISH analýza - Dermatofibrosarkóm protuberans
Gén: t(17;22)(q22;q13) COL1A1-PDGFB
1 2 3 4 5
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021