KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

FISH analýza - Pilocytický astrocytóm
Gén: BRAF-KIAA1549 (7q34)
FISH analýza - Glióm
Gén: kodelécia 1p/19q
FISH analýza - Synoviálny sarkóm
Gén: SS18 (18q11.2)
FISH analýza - Solidné nádory
Gén: NTRK1 (1q23.1)
FISH analýza - Solidné nádory
Gén: NTRK2 (9q21.33)
FISH analýza - Solidné nádory
Gén: NTRK3 (15q25.3)
FISH analýza - Osteosarkóm, Atypický lipomatózny tumor, Liposarkóm
Gén: amplifikácia CDK4
FISH analýza - Rabdomyosarkóm
Gén: amplifikácia MYOD1
FISH analýza - Renálny bunkový karcinóm
Gén: TFE3 (Xp11.23)
FISH analýza - Sarkóm mäkkých tkanív
Gén: ETV6 (12p13.2)
1 2 3
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021