KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Hereditárny karcinóm prsníka a ovárií
Gén: BRCA1, BRCA2_MLPA
Gastrointestinálny stromálny tumor
Gén: KIT_MLPA
Fanconiho anémia, komplementačná skupina A
Gén: FANCA_MLPA
Familiárny medulárny karcinóm štítnej žľazy
Gén: RET_MLPA
Familiárny karcinóm pankreasu
Gén: CDKN2A_MLPA
Familiárny malígny melanóm, typ 3
Gén: CDK4_MLPA
Familiárna ademanotózna polypóza
Gén: APC_MLPA
Familiárny malígny melanóm, typ 2
Gén: CDKN2A_MLPA
EGFR-deficit
Gén: EGFR_MLPA
Difúzny karcinóm žalúdka
Gén: CDH1_MLPA
1 2 3 4 5 6 23 24 25 26
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021