KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Li-Fraumeniho syndróm, typ 1
Gén: TP53_MLPA
Li-Fraumeniho syndróm, typ 2
Gén: CHEK2_MLPA
Juvenilný polypózny syndróm
Gén: BMPR1A_MLPA
Juvenilný polypózny syndróm
Gén: SMAD4_MLPA
Hereditárny papilárny renálny karcinóm
Gén: MET_MLPA
Hereditárny paraganglióm – feochromocytóm
Gén: SDHB, SDHC, SDHD_MLPA
Hereditárna leiomyomatóza a karcinóm obličky
Gén: FH_MLPA
Hereditárny karcinóm prsníka
Gén: PALB2_MLPA
Hereditárny karcinóm prsníka
Gén: CHEK2_MLPA
Hereditárny karcinóm prsníka
Gén: ATM_MLPA
1 2 3 4 5 23 24 25 26
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021