KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Costellov syndróm
Gén: HRAS_MLPA
Cornelia de Lange syndróm
Gén: NIPBL_MLPA
Koproporfýria
Gén: CPOX_MLPA
Kongenitálna alveolárna kapilárna dysplázia
Gén: FOXF1_MLPA
Cohenov syndróm
Gén: VPS13B_MLPA
Coatsova choroba
Gén: NDP_MLPA
Cerebrálne kavernózne malformácie, typ 3
Gén: PDCD10_MLPA
Cerebrálne kavernózne malformácie, typ 1
Gén: KRIT1_MLPA
Cerebrálne kavernózne malformácie, typ 2
Gén: CCM2_MLPA
Caroliho choroba
Gén: PKHD1_MLPA
1 2 3 4 22 23 24 25 26
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021