KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Dystónia, DOPA-responzívne, AR forma
Gén: TH_MLPA
Duchennova/Beckerova muskulárna dystrofia
Gén: DMD_MLPA
Dravetovej syndróm
Gén: SCN1A_MLPA
DiGeorgeov syndróm
Gén: Oblasť 22q11.2
Vývojová verbálna dyspraxia
Gén: FOXP2_MLPA
Porucha sluchu, nesyndrómová, DFNA/DFNB
Gén: GJB2_MLPA
Porucha sluchu, nesyndrómová, DFNA/DFNB
Gén: GJB6_MLPA
Cystinúria, typ A, AB
Gén: SLC3A1_MLPA
Cystinúria, typ B, AB
Gén: SLC7A9_MLPA
Cystická fibróza
Gén: CFTR_MLPA
1 2 3 4 21 22 23 24 25 26
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021