KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Peutzov-Jeghersov syndróm
Gén: STK11_MLPA
MutYh asociovaná polypóza
Gén: MutYh_MLPA
Mnohopočetná endokrinná neoplázia, typ 1
Gén: MEN1_MLPA
Meduloblastóm
Gén: SUFU_MLPA
Mastocytóza
Gén: KIT_MLPA
Lynchov syndróm, typ 8
Gén: EPCAM_MLPA
Malígny melanóm, karcinóm obličiek, predispozícia
Gén: MITF_MLPA
Lynchov syndróm, typ 5
Gén: MSH6_MLPA
Lynchov syndróm, typ 2
Gén: MLH1_MLPA
Lynchov syndróm, typ 1
Gén: MSH2_MLPA
1 2 3 4 23 24 25 26
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021