KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Makrocefália/Autizmus
Gén: PTEN_MLPA
Perthesová choroba
Gén: COL2A1_MLPA
Glioblastóm
Gén: PTEN_MLPA
Ataxia s okulomotorickou apraxiou, typ 1
Gén: APTX_MLPA
Schwanomatóza
Gén: SMARCB1_MLPA
Wilmsov tumor, predispozícia
Gén: WT1_MLPA
Rhabdoidný tumor, predispozícia
Gén: SMARCB1_MLPA
Retinoblastóm
Gén: RB1_MLPA
Rezistencia na liečbu na báze 5-fluorouracilu
Gén: DPYD_MLPA
Proteov syndróm
Gén: PTEN_MLPA
1 2 3 4 23 24 25 26
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021