Genetika

Jasné, stručné výsledky s odborným vedením, interpretáciou a poradenstvom na mieru

Spoločnosť Unilabs poskytuje komplexný rad prediktívnych genetických testov, ako aj diagnostických a farmakogenetických testov.

Dokážeme vás podporiť vo vašej
pomoci rodinám pri ich 
rozhodovaní o budúcnosti.

Techniky sekvenovania novej generácie

Sekvenovanie už viac nie je otázka analyzovania jedného génu po druhom. Vznik rýchlych vysokovýkonných techník sekvenovania novej generácie viedol k novým diagnostickým stratégiám. Analýzu celého genómu a exómu je teraz možné vykonať za niekoľko týždňov pri rozumných nákladoch. Spoločnosť Unilabs vám v závislosti od konkrétnej klinickej otázky môže poradiť, akú technológiu by bolo najvhodnejšie použiť.

Panely pre konkrétne choroby

Panelové genetické testy sú navrhnuté tak, aby vám ponúkli nákladovo efektívnu analýzu súboru génov súvisiacich s chorobami. Vykonáva sa paralelné sekvenovanie dvoch až niekoľkých stoviek génov s preukázanou súvislosťou s predmetnou chorobou. Panelové testovanie má najväčší význam pre diagnostiku chorôb s dobre definovanými fenotypmi. Spoločnosť Unilabs ponúka panelové testy pre širokú paletu klinických oblastí.
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021