KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

WHIM syndróm
Gén: CXCR4
Wiedemann-Steinerov syndróm
Gén: KMT2A
Von Hippelov-Lindauov syndróm
Gén: VHL_MLPA
Von Hippelov-Lindauov syndróm
Gén: VHL
Von Willebrandova choroba
Gén: VWF_MLPA
Von Willebrandova choroba
Gén: VWF
Waardenburgov syndróm, typ 2
Gén: SNAI2
Usherov syndróm, typ 3A
Gén: CLRN1
VACTERL asociácia
Gén: HOXD13_MLPA
VACTERL asociácia
Gén: HOXD13
1 2 3 4 5 101 102 103 104
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021