KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Alagillov syndróm, typ 1
Gén: JAG1
Alagillov syndróm, typ 2
Gén: NOTCH2 (bez exónov2,3,4)
Albrightova hereditárna osteodystrofia
Gén: GNAS
Alexandrova choroba
Gén: GFAP
Agenéza corpus callosum, s abnormálnym genitálom
Gén: ARX
Achondrogenéza, typ 1B
Gén: SLC26A2
Achodroplázia, hypochondroplázia
Gén: FGFR3
Achodroplázia
Gén: FGFR3: c.1138G˃A/C
Achodroplázia, hypochondroplázia
Gén: FGFR3: exóny 7,9,12,14
Achromatopsia, typ 2
Gén: CNGA3
1 2 3 4 100 101 102 103 104
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021