KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Doštičkový glykoproteín GPIa
Gén: ITGA2: 807C>T
Faktor XII
Gén: F12: 46C>T
Inhibítor aktivátora plazminogénu
Gén: PAI1: -675 4G⁄5G
Faktor II (Protrombín)
Gén: F2: 20210G>A
Faktor V (Leiden)
Gén: F5: 1691G>A
Metyléntetrahydrofolátreduktáza (MTHFRI a MTHFRII)
Gén: MTHFR: 677C>T, 1298A>C
Postnatálna analýza karyotypu
Gén: Analýza chromozómov (G-prúžkovanie)
Prenatálna analýza karyotypu
Gén: Analýza chromozómov (G-prúžkovanie)
Mikrodelécie chromozómu Y
Gén: delécie v AZF oblasti
Spinálna muskulárna atrofia qPCR - DOSTUPNÉ IBA V SAMOPLATCOVSKOM REŽIME
Gén: SMN1: exón 7
1 2 3
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021