KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

FISH analýza - Dermatofibrosarkóm protuberans
Gén: COL1A1 (17q21.33)
FISH analýza - Dermatofibrosarkóm protuberans
Gén: PDGFB (22q13.1)
Schwanomatóza
Gén: SMARCB1_MLPA
Schwanomatóza
Gén: SMARCB1
Wilmsov tumor, predispozícia
Gén: WT1_MLPA
Wilmsov tumor, predispozícia
Gén: WT1
Rhabdoidný tumor, predispozícia
Gén: SMARCB1
Rezistencia na liečbu na báze 5-fluorouracilu
Gén: DPYD
Retinoblastóm
Gén: RB1_MLPA
Retinoblastóm
Gén: RB1
1 2 3 4 5 6 13 14 15 16
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021