KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

FISH analýza - Solidné nádory
Gén: NTRK3 (15q25.3)
FISH analýza - Synoviálny sarkóm
Gén: t(X;18)(p11;q11) SS18-SSX
FISH analýza - Synoviálny sarkóm
Gén: SS18 (18q11.2)
FISH analýza - Solidné nádory
Gén: NTRK1 (1q23.1)
FISH analýza - Solidné nádory
Gén: NTRK2 (9q21.33)
FISH analýza - Rabdomyosarkóm
Gén: amplifikácia MYOD1
FISH analýza - Renálny bunkový karcinóm
Gén: TFE3 (Xp11.23)
FISH analýza - Sarkóm mäkkých tkanív
Gén: ETV6 (12p13.2)
FISH analýza - Nezhubný lipomatózny tumor
Gén: delécia RB1
FISH analýza - Osteosarkóm, Atypický lipomatózny tumor, Liposarkóm
Gén: amplifikácia CDK4
1 2 3 4 12 13 14 15
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021