Cytogenetika

Spoločnosť Unilabs Genetics ponúka širokú paletu cytogenetických testov, pri ktorých používa najpokročilejšiu dostupnú technológiu.

Interpretácia výsledkov našimi lekárskymi genetikmi je zárukou ich spoľahlivého klinického využitia.

V posledných rokoch sme boli svedkami výrazného zdokonalenia cytogenetických prístupov zameraných na detekciu zmien chromozómov a prehĺbenia chápania, ako tieto zmeny súvisia s ľudskými konštitučnými a získanými genetickými chorobami.

Konvenčná cytogenetika vrátane analýzy karyotypu je teraz doplnená fluorescenčnou in situ hybridizáciou (FISH) a chromozomálnou mikročipovou analýzou (CMA), čím sa rozširuje a zlepšuje využiteľnosť a spoľahlivosť cytogenetickej analýzy.

Oblasť cytogenetiky naďalej zostáva veľmi dôležitým nástrojom štúdia a diagnostiky ľudských ochorení.

Oblasť cytogenetiky sa stala veľmi
dôležitým nástrojom štúdia a
diagnostiky ľudských ochorení.

|
© UNILABS SLOVENSKO 2021