Analýza chromozómových aberácií metódou arrayCGH

Požiadať o bližšie informácie
GÉN / VARIANT / LOKUS
Genóm
ŠPECIALIZÁCIA
Pôrodníctvo/gynekológia/pnd
TAT (DNI)
15 pracovných dní
OMIM KÓD (GÉN/LOKUS)
OMIM KÓD (FENOTYP)
RefSNP ID
AKREDITÁCIA
Nie
POŽIADAVKY NA VZORKU
Druh vzorky Objem/Koncentrácia1 Odberový materiál Teplota transportu Viabilita vzorky (dni/hodiny)2
Plodová voda ≥ 10 ml Sterilná skúmavka RT 4

1 V prípade, ak nie je možné odobrať / poslať dostatočné množstvo vzorky, prosím kontaktujte laboratórium genetiky Unilabs.

2 Predstavuje maximálny počet dní pre transport vzorky pri zachovaní požadovanej kvality.

|
© UNILABS SLOVENSKO 2021