GÉN / VARIANT / LOKUS
FGB: -455G>A
ŠPECIALIZÁCIA
Hematológia
METODOLÓGIA
TAT (DNI)
10 pracovných dní
OMIM KÓD (GÉN/LOKUS)
134830
OMIM KÓD (FENOTYP)
188050
RefSNP ID
rs1800790
AKREDITÁCIA
Áno
POŽIADAVKY NA VZORKU
Druh vzorky Objem/Koncentrácia1 Odberový materiál Teplota transportu Viabilita vzorky (dni/hodiny)2
Periférna krv ≥ 3 mL K3/K2 EDTA RT 5

1 V prípade, ak nie je možné odobrať / poslať dostatočné množstvo vzorky, prosím kontaktujte laboratórium genetiky Unilabs.

2 Predstavuje maximálny počet dní pre transport vzorky pri zachovaní požadovanej kvality.

|
© UNILABS SLOVENSKO 2021