KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Mnohopočetná endokrinná neoplázia, typ 2
Gén: RET
MutYh asociovaná polypóza
Gén: MutYh_MLPA
MutYh asociovaná polypóza
Gén: MutYh
Neuroblastóm, predispozícia
Gén: ALK
Meduloblastóm
Gén: SUFU_MLPA
Meduloblastóm
Gén: SUFU
Mnohopočetná endokrinná neoplázia, typ 1
Gén: MEN1_MLPA
Mnohopočetná endokrinná neoplázia, typ 1
Gén: MEN1
Malígny melanóm, karcinóm obličiek, predispozícia
Gén: MITF_MLPA
Malígny melanóm, karcinóm obličiek, predispozícia
Gén: MITF
1 2 3 4 5 6 7 8 119 120 121 122
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021