KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

FISH analýza - Endometriálny stromálny tumor
Gén: PHF1 (6p21.32)
FISH analýza - Sarkómy s prestavbou génu BCOR
Gén: BCOR (Xp11.4)
FISH analýza - Endometriálny stromálny sarkóm, high-grade
Gén: YWHAE (17p13.3)
FISH analýza - Endometriálny stromálny sarkóm, low-grade
Gén: JAZF1 (7p15.1-p15.2)
FISH analýza - Adenokarcinóm pľúc
Gén: KIF5B (10p11.22)
FISH analýza - Papilárny karcinóm štítnej žľazy
Gén: RET (10q11.21)
Perthesová choroba
Gén: COL2A1_MLPA
FISH analýza - Pilocytický astrocytóm
Gén: BRAF (7q34)
FISH analýza - Adenokarcinóm pľúc
Gén: RET (10q11.21)
Fenylketonúria
Gén: PAH p.R252W
1 2 3 4 5 6 123 124 125 126
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021