KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

FISH analýza - Dobre diferencovaný liposarkóm
Gén: delécia RB1
FISH analýza - Ewingov sarkóm
Gén: t(11;22)(q24;q12) EWSR1-FLI1
Wilmsov tumor, predispozícia
Gén: WT1
X viazaný lymfoproliferatívny syndróm
Gén: XIAP
X viazaný lymfoproliferatívny syndróm
Gén: SH2D1A
FISH analýza - Dermatofibrosarkóm protuberans
Gén: t(17;22)(q22;q13) COL1A1-PDGFB
Rhabdoidný tumor, predispozícia
Gén: SMARCB1_MLPA
Rhabdoidný tumor, predispozícia
Gén: SMARCB1
Schwanomatóza
Gén: SMARCB1_MLPA
Schwanomatóza
Gén: SMARCB1
1 2 3 4 5 6 119 120 121 122
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021