KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Epilepsia, AD nočná, frontálneho laloka, ADNFLE
Gén: CHRNB2
FISH analýza - Non - Hodgkinov lymfóm
Gén: BCL6 ( 3q27.3)
Wilsonova choroba (najčastejšie varianty génu ATP7B)
Gén: ATP7B (c.3207C>A,c.1340_1343del4,c.3402delC,c.2337G>A,c.2332C>G)
FISH analýza - Burkittov lymfóm
Gén: MYC (8q24.21)
FISH analýza - Folikulový lymfóm, Lymfóm z B-buniek
Gén: BCL2 (18q21.33)
FISH analýza - Pleomorfný lipóm/ lipóm vretenovitých buniek
Gén: delécia 16q
Syndróm nadmerného rastu spojený s PIK3CA
Gén: PIK3CA
Nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC) - analýza somatických mutácií
Gén: ALK, ROS1, RET, NTRK1/2/3 fúzie, MET ex14 skipping
FISH analýza - Mukoepidermoidny karcinóm
Gén: t(11;19)(q21;p13.1) MAML2
FISH analýza - Pleomorfný lipóm/ lipóm vretenovitých buniek
Gén: delécia 13q
1 2 3 4 5 123 124 125 126
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021