KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

FISH analýza - Renálny bunkový karcinóm
Gén: TFE3 (Xp11.23)
FISH analýza - Sarkóm mäkkých tkanív
Gén: ETV6 (12p13.2)
FISH analýza - Synoviálny sarkóm
Gén: t(X;18)(p11;q11) SS18-SSX
FISH analýza - Synoviálny sarkóm
Gén: SS18 (18q11.2)
FISH analýza - Myxoidný liposarkóm
Gén: DDIT3 (12q13.3)
FISH analýza - Nemalobunkový karcinóm pľúc
Gén: ROS1 (6q22.1)
FISH analýza - Nezhubný lipomatózny tumor
Gén: delécia RB1
FISH analýza - Osteosarkóm, Atypický lipomatózny tumor, Liposarkóm
Gén: amplifikácia CDK4
FISH analýza - Karcinóm prsníka a žalúdka
Gén: amplifikácia HER2
FISH analýza - Karcinóm vaječníka
Gén: trizómia chromozómu 12
1 2 3 4 119 120 121 122
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021