KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

NRAS - najčastejšie patogénne varianty_analýza somatických mutácií
Gén: NRAS: kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146
Analýza somatických mutácií BRCA1/BRCA2
Gén: BRCA2
BRAF - najčastejší patogénny variant_analýza somatických mutácií
Gén: BRAF: p.V600E
EGFR - najčastejšie patogénne varianty_analýza somatických mutácií
Gén: EGFR: exóny 18,19, 20 a 21
KRAS - najčastejšie patogénne varianty_analýza somatických mutácií
Gén: KRAS: kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146
Analýza somatických mutácií BRCA1/BRCA2
Gén: BRCA1
1 2 3 4 124 125 126 127
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021