KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

HLA-B27
Gén: HLA-B27: Vyšetrenie prítomnosti rizikových aliel
Intolerancia laktózy
Gén: LCT: -13910C>T
Apolipoproteín B
Gén: APOB: Arg3500Gln
Apolipoproteín E
Gén: APOE: Cys112Arg, Arg158Cys
Metabolizmus tiopurínov
Gén: TPMT: 238G>C, 460G>A, 719A>G
Celiakia
Gén: HLA typizácia DQ2 a DQ8
Cystická fibróza
Gén: CFTR: detekcia 67 patogénnych variantov
ß-fibrinogén
Gén: FGB: -455G>A
Faktor XIII
Gén: F13A1: Val34Leu
Doštičkový glykoproteín GPIIIa
Gén: ITGB3: Leu33Pro
1 2 3 4 124 125 126 127
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021