KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Doštičkový glykoproteín GPIIIa
Gén: ITGB3: Leu33Pro
KRAS - najčastejšie patogénne varianty_analýza somatických mutácií
Gén: KRAS: kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146
NRAS - najčastejšie patogénne varianty_analýza somatických mutácií
Gén: NRAS: kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146
Analýza somatických mutácií BRCA1/BRCA2
Gén: BRCA1
Analýza somatických mutácií BRCA1/BRCA2
Gén: BRCA2
BRAF - najčastejší patogénny variant_analýza somatických mutácií
Gén: BRAF: p.V600E
EGFR - najčastejšie patogénne varianty_analýza somatických mutácií
Gén: EGFR: exóny 18,19, 20 a 21
1 2 3 4 122 123 124 125
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021