KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Gilbertov syndróm
Gén: UGT1A1: enhancer (-3279T>G), promótor (A(TA)nTAA)
Hereditárna hemochromatóza
Gén: HFE: His63Asp, Ser65Cys, Cys282Tyr
HLA-B27
Gén: HLA-B27: Vyšetrenie prítomnosti rizikových aliel
Apolipoproteín B
Gén: APOB: Arg3500Gln
Apolipoproteín E
Gén: APOE: Cys112Arg, Arg158Cys
Metabolizmus tiopurínov
Gén: TPMT: 238G>C, 460G>A, 719A>G
Celiakia
Gén: HLA typizácia DQ2 a DQ8
Cystická fibróza
Gén: CFTR: detekcia 67 patogénnych variantov
ß-fibrinogén
Gén: FGB: -455G>A
Faktor XIII
Gén: F13A1: Val34Leu
1 2 3 4 122 123 124 125
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021