KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Celiakia
Gén: HLA typizácia DQ2 a DQ8
Cystická fibróza
Gén: CFTR: detekcia 67 patogénnych variantov
Analýza somatických mutácií BRCA1/BRCA2
Gén: BRCA1
Analýza somatických mutácií BRCA1/BRCA2
Gén: BRCA2
BRAF - najčastejší somatický patogénny variant
Gén: BRAF: p.V600E
EGFR - najčastejšie somatické patogénne varianty
Gén: EGFR: exóny 18,19, 20 a 21
KRAS - najčastejšie somatické patogénne varianty
Gén: KRAS: kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146
NRAS - najčastejšie somatické patogénne varianty
Gén: NRAS: kodóny 12, 13, 59, 61, 117 a 146
1 2 3 4 119 120 121 122
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021