KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Alportov syndróm, AR forma
Gén: COL4A4_MLPA
Alportov syndróm, AR forma
Gén: COL4A3
Alkaptonúria
Gén: HGD
Deficit alfa-1-antitrypsínu
Gén: AAT (SERPINA1)
Deficit alfa-1-antitrypsínu
Gén: AAT (SERPINA1): S, Z alely
Alfa-manozidóza
Gén: MAN2B1
Alagillov syndróm, typ 1
Gén: JAG1_MLPA
Alagillov syndróm, typ 1
Gén: JAG1
Alagillov syndróm, typ 2
Gén: NOTCH2 (bez exónov2,3,4)
Albrightova hereditárna osteodystrofia
Gén: GNAS
1 2 3 4 119 120 121 122 123 124 125 126
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021