NRAS - most frequent pat. variants

Požiadať o bližšie informácie
GÉN / VARIANT / LOKUS
NRAS: codons 12,13,59,61,117, 146
ŠPECIALIZÁCIA
Onkológia
METODOLÓGIA
TAT (DNI)
10 kalendárnych dní
OMIM KÓD (GÉN/LOKUS)
164790
OMIM KÓD (FENOTYP)
114500
RefSNP ID
AKREDITÁCIA
Áno
POŽIADAVKY NA VZORKU
Druh vzorky Objem/Koncentrácia1 Odberový materiál Teplota transportu Viabilita vzorky (dni/hodiny)2
Periférna krv ≥ 10 mL [2x] Cell-Free DNA BCT RT 1 (ASAP)

1 V prípade, ak nie je možné odobrať / poslať dostatočné množstvo vzorky, prosím kontaktujte laboratórium genetiky Unilabs.

2 Predstavuje maximálny počet dní pre transport vzorky pri zachovaní požadovanej kvality.

|
© UNILABS SLOVENSKO 2021