IDH2 - analysis of codon 172

Požiadať o bližšie informácie
GÉN / VARIANT / LOKUS
IDH2: codon 172
ŠPECIALIZÁCIA
Onkológia
TAT (DNI)
30 kalendárnych dní
OMIM KÓD (GÉN/LOKUS)
147650
OMIM KÓD (FENOTYP)
137800
RefSNP ID
AKREDITÁCIA
Áno
POŽIADAVKY NA VZORKU
Druh vzorky Objem/Koncentrácia1 Odberový materiál Teplota transportu Viabilita vzorky (dni/hodiny)2
Tkanivo Block Spracované pufrovaným formalínom RT n/a

1 V prípade, ak nie je možné odobrať / poslať dostatočné množstvo vzorky, prosím kontaktujte laboratórium genetiky Unilabs.

2 Predstavuje maximálny počet dní pre transport vzorky pri zachovaní požadovanej kvality.

|
© UNILABS SLOVENSKO 2021