EGFR - najčastejšie somatické patogénne varianty

Požiadať o bližšie informácie
GÉN / VARIANT / LOKUS
EGFR: exóny 18,19, 20 a 21
ŠPECIALIZÁCIA
Onkológia
TAT (DNI)
10 kalendárnych dní
OMIM KÓD (GÉN/LOKUS)
131550
OMIM KÓD (FENOTYP)
211980
RefSNP ID
AKREDITÁCIA
Áno
POŽIADAVKY NA VZORKU
Druh vzorky Objem/Koncentrácia1 Odberový materiál Teplota transportu Viabilita vzorky (dni/hodiny)2
Izolovaná DNA z tkaniva ≥ 50 µl [50 ng/µl] Sterilná skúmavka typu Eppendorf Safe-lock RT n/a
Periférna krv ≥ 10 ml [2x] Cell-Free DNA BCT RT 1 (ASAP)
Tkanivo Blok Spracované pufrovaným formalínom RT n/a
Tkanivo 2 FFPE rezy tkaniva [5 – 10 µm] s ≥ 10 % nádorových buniek Sterilná skúmavka typu Eppendorf Safe-lock RT 2

1 V prípade, ak nie je možné odobrať / poslať dostatočné množstvo vzorky, prosím kontaktujte laboratórium genetiky Unilabs.

2 Predstavuje maximálny počet dní pre transport vzorky pri zachovaní požadovanej kvality.

|
© UNILABS SLOVENSKO 2021