GÉN / VARIANT / LOKUS
PMS2
ŠPECIALIZÁCIA
Gastroenterológia
Onkológia
TAT (DNI)
90 kalendárnych dní
OMIM KÓD (GÉN/LOKUS)
600259
OMIM KÓD (FENOTYP)
614337
RefSNP ID
AKREDITÁCIA
Áno
POŽIADAVKY NA VZORKU
Druh vzorky Objem/Koncentrácia1 Odberový materiál Teplota transportu Viabilita vzorky (dni/hodiny)2
cDNA ≥ 30 µl [50 ng/µl] Sterilná skúmavka typu Eppendorf Safe-lock RT n/a
Periférna krv 10 ml PAXgene RT 1 (ASAP)

1 V prípade, ak nie je možné odobrať / poslať dostatočné množstvo vzorky, prosím kontaktujte laboratórium genetiky Unilabs.

2 Predstavuje maximálny počet dní pre transport vzorky pri zachovaní požadovanej kvality.

|
© UNILABS SLOVENSKO 2021