BRAF - najčastejší patogénny variant_analýza somatických mutácií

Požiadať o bližšie informácie
GÉN / VARIANT / LOKUS
BRAF: p.V600E
ŠPECIALIZÁCIA
Onkológia
TAT (DNI)
10 kalendárnych dní
OMIM KÓD (GÉN/LOKUS)
164757
OMIM KÓD (FENOTYP)
211980; 114500
RefSNP ID
AKREDITÁCIA
Áno
POŽIADAVKY NA VZORKU
Druh vzorky Objem/Koncentrácia1 Odberový materiál Teplota transportu Viabilita vzorky (dni/hodiny)2
Izolovaná DNA z tkaniva ≥ 50 µl [50 ng/µl] Sterilná skúmavka typu Eppendorf Safe-lock RT n/a
Periférna krv ≥ 10 ml [2x] Cell-Free DNA BCT RT 1 (ASAP)
Tkanivo 2 FFPE rezy tkaniva [5 – 10 µm] s ≥ 10 % nádorových buniek Sterilná skúmavka typu Eppendorf Safe-lock RT 2
Tkanivo Blok Spracované pufrovaným formalínom RT n/a

1 V prípade, ak nie je možné odobrať / poslať dostatočné množstvo vzorky, prosím kontaktujte laboratórium genetiky Unilabs.

2 Predstavuje maximálny počet dní pre transport vzorky pri zachovaní požadovanej kvality.

|
© UNILABS SLOVENSKO 2021