KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Pľúcna hypertenzia
Gén: BMPR2
FISH analýza - Solidné nádory
Gén: NTRK3 (15q25.3)
Metylácia SEPT9 - somatické mutácie
Gén: SEPT9
FISH analýza - Pilocytický astrocytóm
Gén: BRAF-KIAA1549 (7q34)
FISH analýza - Glióm
Gén: kodelécia 1p/19q
FISH analýza - Synoviálny sarkóm
Gén: SS18 (18q11.2)
FISH analýza - Solidné nádory
Gén: NTRK1 (1q23.1)
FISH analýza - Solidné nádory
Gén: NTRK2 (9q21.33)
FISH analýza - Rabdomyosarkóm
Gén: amplifikácia MYOD1
FISH analýza - Renálny bunkový karcinóm
Gén: TFE3 (Xp11.23)
1 2 3 4 119 120 121 122
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021