KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Glioblastóm
Gén: PTEN
FISH analýza - Pilocytický astrocytóm
Gén: BRAF-KIAA1549 (7q34)
FISH analýza - Glióm
Gén: kodelécia 1p/19q
Pľúcna hypertenzia
Gén: BMPR2
Glioblastóm
Gén: PTEN_MLPA
FISH analýza - Solidné nádory
Gén: NTRK1 (1q23.1)
FISH analýza - Solidné nádory
Gén: NTRK2 (9q21.33)
FISH analýza - Solidné nádory
Gén: NTRK3 (15q25.3)
Metylácia SEPT9 - somatické mutácie - DOSTUPNÉ IBA V SAMOPLATCOVSKOM REŽIME
Gén: SEPT9
FISH analýza - Rabdomyosarkóm
Gén: amplifikácia MYOD1
1 2 3 4 119 120 121 122
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021